ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  พิธีบวช คำขอบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ

  หน้า: 1/3
  (1612 คำในบทความ)
  (34873 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  หนังสือคู่มือสำหรับผู้เข้าบวช วัดวังปริง
  ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

  พิธีบวช คำขอบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะ

          สีมาเป็นเขตบอกให้ทราบว่าภายในเป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเรียกกันมา เขตพุทธาวาส และภายในเขตนั้นอนุมัติให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมร่วมกันกระทำสังฆกรรม ไม่บังควรที่ใครสวมใส่รองเท้าเข้าไป
          อนึ่งก่อนแต่นำเจ้านาคเข้าไปในพระอุโบสถ ควรนำเจ้านาคกระทำประทักษิณพระอุโบสถ 3 รอบ โดยให้ตั้งใจภาวะนารำลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ให้เป็นอารมณ์ไม่ควรโห่ร้องเพราะเป็นการไม่เคารพในคุณพระรัตนตรัย
          โดยมากเมื่อนำเจ้านาคเดินประทักษิณครบ 3 รอบแล้ว จึงนำเจ้านาคไปกราบไหว้ที่พัทธสีมา คล้าย ๆ กับว่าเป็นการอนุญาตเข้าไปในเขตพุทธาวาส แล้วจุดเทียน ธูป บูชาพร้อมทั้งดอกไม้ และกราบ 3 ครั้งแล้วยืนขึ้นกล่าวคำวันทาดังนี้
          อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
                  มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง
                  สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง
                  ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
                  สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต (กราบ 1 ครั้ง)
          อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
                  อุกาสะ ขะเมนิ ภันเต (กราบ 1 ครั้ง)
          วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
                  มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง
                  สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง
                  ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ (กราบ 3 ครั้ง)
          เมื่อวันทาเสมาเสร็จแล้ว จึงโปรยทาน แล้วเข้าสู่พระอุโบสถ โดยมีมารดาบิดา หรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งด้วยญาติมิตรจูงเจ้านาคเข้าไปในพระอุโบสถ เมื่อเข้าไปแล้วให้เจ้านาคเข้ากราบไหว้พระประธานในพระอุโบสถ แล้วเจ้าภาพเข้าไปจุดเทียน ธูป ที่หน้าพระประธาน เพื่อกระทำการสักการบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยพวกญาติ ๆ แล้วอาราธนาศีล 5 พร้อมทั้งเจ้านาคด้วย
          แต่ก่อนที่เจ้านาคจะเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ เจ้านาคต้องรับผ้าไตรจีวรจากมารดาบิดา หรือญาติผู้เป็นเจ้าภาพ โดยพ่อนาคเข้าไปหาท่านแล้วคุกเข้ากราบท่าน 3 ครั้ง แล้วท่านจะเอาผ้าไตรจีวร พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน ใส่มือพ่อนาค แต่ก่อนที่พ่อนาคจะรับผ้าไตรจีวรจากท่าน พ่อนาคต้องกล่าวคำขอขมาลาโทษต่อบิดามารดาหรือญาติผู้เป็นเจ้าภาพ เมื่อพ่อนาครับผ้าไตรจีวรแล้ว ให้หันหน้ากลับไปทางประธาน โดยนั่งนั่งคุกเข่า ต่อแต่นั้นมารดาบิดา หรือญาติผู้เป็นเจ้าภาพ กล่าวมอบเจ้านาคไว้ต่อพระอุปัชฌาย์ เมื่อท่านกล่าวจบแล้ว เจ้านาคเดินเข่าเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์พร้อมด้วยมารดาบิดา หรือญาติผู้เป็นเจ้าภาพ เพื่อส่งมอบเจ้านาคต่อพระอุปัชฌาย์ เพื่อทำการบรรพชาอุปสมบทต่อไป
          เมื่อเจ้านาคเข้าไปในสังฆนิบาตแล้วให้วางผ้าไตรไว้ข้างตัว รับเครื่องสักการถวายพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบด้วยเบ็ญจางคประดิษฐ์ 3 ครั้ง อุ้มผ้าไตรพร้อมทั้งพนมมือไว้ นั่งท่ายืนเข่าเปล่งวาจาขอบรรพชาต่อไป ดังนี้
          อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
                  มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง
                  สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง
                  ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
          อุกาสะ การุญญัง กัต๎วา ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต
                  อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ
                  ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ
                  ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต ปัพพัชชัง ยาจามิ
                  แล้วเปล่งวาจาต่อไปดังนี้ 3 ครั้ง
  สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ
  อิมัง กาสาวัง คะเหต๎วา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต
  อะนุกัมปัง อุปาทายะ
  เมื่อพระอุปัชฌาย์รับผ้าไตรแล้วเปล่งวาจาต่ออีก 3 ครั้ง ดังนี้
  สัพพะทุกขะ นิสสะระณะนิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ
  เอตัง กาสาวัง ทัต๎วา ปัพพาเชถะ มัง ภันเต
  อะนุกัมปัง อุปาทายะ
          ลำดับต่อไปพระอุปัชฌาย์ กล่าวโอวาสและบอก ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน ทั้งอนุโลม และปฏิโลม เจ้านาคพึงว่าตามท่าน ดังนี้
  เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
  ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา
          เมื่อพระอุปัชฌาย์สวมอังสะ และสอนให้นุ่งผ้าห่มจีวรแล้ว พึงถอยออกมา (ให้ไปด้านหลังพระอุโบสถหลังพระประธาน) เพื่อออกไปครองผ้า เมื่อครองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้าไปในสังฆนิบาต พร้อมดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องสักการะเพื่อน้อมถวายพระกรรมวาจา เมื่อถวายแล้วให้กราบลง 3 ครั้ง แล้วเปล่งวาจาขอศีลและพระไตรสรณคมน์เพื่อบรรพชาต่อไป ดังนี้
  อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
          มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง
          สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง
          ทาตัพพัง สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ
  อุกาสะ การุญญัง กัต๎วา ติสะระเณนะ สะหะ สีลานิ เทถะ เม ภันเต
          อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ
          ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ
          ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต สะระณะ สีลัง ยาจามิ
     หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป

  [ กลับไป พระอริยสงฆ์ | สารบัญเรื่องพิเศษ ]