ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  บทสวดชัยสิทธิคาถาทำนอง สรภัญญะ

  (68 คำในบทความ)
  (7952 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  (นำ) ปางเมื่อ, พระองค์, ปะระมะพุท, -ธะวิสุท, ธะศาสดา
  (รับพร้อมกัน)
  ตรัสรู้, อนุต, ตะระสะมา                ธิณ โพ, ธิบัลลังก์
  ขุนมาร, สหัส, สะพหุพา-               หุวิชา, วิชิตขลัง
  ขี่คี, รีเม, ขละประทัง                   คชะเหี้ยม กระเหิมหาญ
  แสร้งเสก, สะรา, วุธะประดิษฐ์       กะละคิด, จะรอนราน
  รุมพล, พหล, พยุหะปาน                 พระสมุท, ทะนองมา
  หวังเพื่อ, ผะจญ, วะระมุนิน             ทะสุชิน, นะราชา
  พระปราบ, พหล, พยุหะมา-             ระมะเลื่อง, มะลายสูญ
  ด้วยเด, ชะองค์, พระทศพล             สุวิมล, ละไพบูลย์
  ทานา, ทิธรร, มะวิธิกูล                    ชนะน้อม, มะโนตาม
  ด้วยเด, ชะสัจ, จะวจนา                    และนมา, มีองค์สาม
  ขอจง, นิกร, พละสยาม                    ชยะสิท, ธิทุกวาร
  ถึงแม้, จะมี, อริวิเศษ                      พละเด, ชะเทียมมาร
  ขอไทย, ผจญ, พิชิตะผลาญ             อริแม้น, มุนินทร
  (กราบ)
    

  [ กลับไป มงคลคาถา | สารบัญเรื่องพิเศษ ]