ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  บทสวดมนต์ทำนอง สรภัญญะ

  (180 คำในบทความ)
  (10328 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  บทสวดระลึกถึงพระพุทธคุณทำนอง สรภัญญะ

  (นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ...             (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
  ตัดมูล, กิเลสมาร                          บมิหม่น, มิหมองมัว
  หนึ่งใน, พระทัยท่าน                     ก็เบิกบาน, คือดอกบัว
  ราคี, บ่พันพัว                                สุวคน, ธกำจร
  องค์ใด, ประกอบด้วย                    พระกรุณา, ดังสาคร
  โปรดหมู่, ประชากร                      มละโอ, ฆะกันดาร
  ชี้ทาง, บรรเทาทุกข์                      และชี้สุข, เกษมศานต์
  ชี้ทาง, พระนฤพาน                       อันพ้นโศก, วิโยคภัย
  พร้อมเบญ, จพิธจัก-                     ษุจรัส, วิมลใส
  เห็นเหตุ, ที่ใกล้ไกล                     ก็เจนจบ, ประจักษ์จริง
  กำจัด, น้ำใจหยาบ                        สันดานบาป, แห่งชายหญิง
  สัตว์โลก, ได้พึ่งพิง                        มละบาป, บำเพ็ญบุญ
  ข้าขอ, ประณตน้อม                      ศิระเกล้า, บังคมคุณ
  สัมพุท, ธการุณ-                           ยภาพนั้น, นิรันดร
  (กราบ)

  บทสวดระลึกถึงพระธรรมคุณทำนอง สรภัญญะ
  (นำ) ธรรมะคือคุณากร...                 (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาธร
  ดุจดวงประทีปชัชวาล                      แห่งองค์พระศาสดาจารย์
  ส่องสัตว์สันดาน                              สว่างกระจ่างใจมล
  ธรรมใดนับโดยมรรคผล                 เป็นแปดพึงยล
  และเก้ากับทั้งนฤพาน                     สมญาโลกอุดรพิสดาร
  อันลึกโอฬาร                                 พิสุทธิ์พิเศษสุกใส
  อีกธรรมต้นทางครรไล                   นามขนานขานไข
  ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง                      คือทางดำเนินดุจคลอง
  ให้ล่วงลุปอง                                 ยังโลกอุดรโดยตรง
  ข้าขอโอนอ่อนอุตมงค์                   นบธรรมจำนงค์
  ด้วยจิตและกายวาจา (กราบ)

  บทสวดระลึกถึงพระสังฆคุณทำนอง สรภัญญะ
  (นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา...
  (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา             แต่องค์สมเด็จภควันต์
  เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-                 ลุทางที่อัน
  ระงับและดับทุกข์ภัย                     โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร
  ปัญญาผ่องใส                               สะอาดและปราศมัวหมอง
  เหินห่างทางข้าศึกปอง                  บมิลำพอง
  ด้วยกายและวาจาใจ                     เป็นเนื้อนาบุญอันไพ-
  ศาลแต่โลกัย                                และเกิดพิบูลย์พูนผล
  สมญาเอารสทศพล                       มีคุณอนนต์
  อเนกจะนับเหลือครา                     ข้อขอนบหมู่พระศรา-
  พกทรงคุณา-                               นุคุณประดุจรำพัน
  ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์                   พระไตรรัตน์อัน
  อุดมดิเรกนิรัติสัย                         จงช่วยขจัดโพยภัย
  อันตรายใดใด                               จงดับและกลับเสื่อมศูนย์
  (กราบ)
    

  [ กลับไป มงคลคาถา | สารบัญเรื่องพิเศษ ]