ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  ทีกงจินเก็ง

  (106 คำในบทความ)
  (4447 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  ����เจ็กไป่ทีตี่กงอึงชิม     หน่อไป่ป๋อเกียเจียเม้งซิม
  ซาไป่ซือจุงไล้ก่าหวบ     สี่ไป่เตียเนี้ยเอียงหยกอึง
  โหงวไป่โหงวกกฮ่อชงกี     ลักไป่ใจหลั่งเจ๋งถุกลี้
  ฉิกไป่นำมอนีท้อฮุก     โป่ยไป่หน่อยฮวยใครมั่วตี้
  กิ้วไป่เส็กเกียฮุกยู่ไล้     จั๊บไป่จูกฮุกเหียเทียงไท้
  โชยไป่บ้วงไป่ไป่ทีตี่     ไป่เก่าทีเจี่ยเทียมึ้งใคร
  ไป่เก่าใช้ซิ้งไล้สื่อหก     ไป่เก่ากวนอิมกั่งลิ้มไล้
  กวงอิมเนี้ยเนี้ยชิมเตี้ยมห่วย     เข้าเนี่ยมเซ็งจิ่วเซียวแปะใจ
  ไป่คิ้วทีกงไล้เป้าอุ่ง     อุ่งขี่เฮงทงสีอั่วไก้
  เจ็กแซโม้วสื่อยู้ซิมอี่     ซั่วเหี่ยยี้ซุงเอี่ยวมึ้งไบ้
  มั่วมึ้งกัวกุ่ยนั้งคิมเก่ง     เก่งอั่วกงม่าเช็งเป่ไอ้
  กวงโจ้วย้งจงต่อต่อปู่     ทีกงอิ่มเอียะเม้งไกใจ
  เจ็กนี้สี่ขุ่ยเพ้งอังสูง     ปี่อิ๋วนั้งกังเก่าเทียงไง้
  ฮะเกฮีม่อเทียงลุ้งลัก     สี่สี่เชงไอ้เมี่ยงคั่วฮ้วย
  กิมแซเกียเสียงตุ่ยทีลี่     สื่อสื่ออิ้วทีเจี้ยวอังไป้
  เทียงซิ้งจูเสี่ยตังไล้เป้า     เป้าอิ๋วเฮงเกใต๋หวกใช้
  ไป่คิ้วทีกงคิ้วเลี่ยวคิ้ว     ปุกก่วงตังแห่อื๋อซุงชิว
  ฉุกยิบเพ่งอังซิ้งทีอิ๋ว     สี่ซี้โป่ยโจ้ยไอ่เชงซิม
  มั่วมึ้งเหล่าอิ่วบอใจหลั่ง     สี่ไก่ฮั่วเพ้งเพียงตี่กิ้ว
  ไฉ่นึ่งบ่อกงเซี้ยไอ่หู     เปะนี้กุยฮุกตังเซียงอิ้ว
  ไอ่คิ้วกิมสี่บอซิงโค่ว     ลักเต๋าลุ้งฮ้วยปุกฮ่วยเท้า
  แซเพ้งเจียะเจอิ่มเอ่าต่อ     บอใจบอหลั่งบอโชวอิว
  เจ็กซิมเจ็กเต็กคิ้วหกสิ่ว     หกซิ่วซังช้วงเกาโก่วกิม
  ทีกงบ่วงหกโชยชิวหก     ซิ่งกวงโพ่วเจียโหง่วไต่จิว
  สิ่งนึ่งเพ่งซิมก่วยติกไฮ่     ก่วยไฮ่บอลั่งเมี่ยงเพียวลิ้ว
  ปุ้งซิมกวงเม้งกี่เทียงยิก     เสียตุ่ยจ่อเซ้งบ่วงสื่อเฮง
  ลักซิ้งบอจู้คิ้วกงกง     ทีกงเหย่งชื้อสี่สื่อทง
  นึงยี้อู๋สื่อกงจู้อี่     เกไหลสื่อเช้งกงโท่ยโม้ว
  โม้วอุ้ยยี้ซุงเซ้งเกเงี๊ยบ     เซงเกลิบเงี๊ยบเอียวโจ้วจง
  โจ้วจงต๋อทีอู๋เล่งเอ่ง     เล่งเอ่งจื่อซุงฮอมึ้งฮง
  ทีกงหกเต็กยู้ซัวไฮ่     อิ่มเอียะฮ้วมกังโหงวก๊กฮง
  ยี้นึ่งฮะเกคิ้วหกหลี     ลิบกงลิบเต็กเสียงเกียฮง
  ทีกงไต๋เหลียงแซไต๋หก     ลักเสียงฮอซีอั่วตึงช้ง
  เปะนี้เซ้งเต๋ากุยไซขื่อ     ย้งเอี้ยงปุกเน้งเตงเซียงฮ้ง
  นึ่งยี้ซี้เค็กเซียเซียเหนียม     เจ็กซิมยุ้ยอู๋เหนียมทีกง
  ทีกงไอ่มิ้งยู้จื่อนึ่ง     ทีเอ๋แซเล้งก้ำเอ๋งกง
  ใต๋ทีใต๋ตี่กงซิมเม้ง     ซิมเม้งยู้เกี่ยสีเจี่ยที
  เจียทียิกง่วยทีกงงั่ง     ซิ้งงั่งแชกวงเจ่งแซเล้ง
  ปั้วโก้วใครทีทีงั่งต๋อ     กงต๋อสี่กังเอียะเซียงมิ้ง
  มิ้งซิมตังเก่งใต๋ทีตี่     ทีตี่เปาฮำสี่เจี่ยนั้ง
  เปาล้ออูติ๋วเจ็งแซโม้ย     เซียงมิ้งตังเก่งทีกงซิ้ง
  ทีกงซิ้งเสี่ยเป้าสี่ฮึง     เป้าอิ่วเจ่งแซกักเสียงตึ้ง
  สิ่งนึ่งเจียะเจคิ้วเชี้ยงสิ่ว     เชี้ยงแซหกอิ่มอั่วเกมึ้ง
  อั่วเกอู๋สื่อกงโท่ยอุ้ย     ทีเจียกงกงเจี่ยชื่อปุย
  ยี้นึ่งเกี่ยกือซิ้งทีอิ๋ว     ตั่วชิ่วเจียอิมถุกโควงุ้ย
  ไป่คิ้วเทียงอ้วงฮัวตี่อ้วง     บุ่งเค็กแชกุงตังเหี่ยฮ้วม
  ปี่อิ๋วยี่ซุงไกปูกุ่ย     สี่แกกัวกุ่ยบ่วงโก้วท้วง
  ท้วงเหียจื้อซุงซิวเสียงก้วย     เสียงก้วยซิวเซ้งกักฮุกอ้วง
  หงสั่งจูฮุกกุยฮ้วยที     ทีตี่เป๋บ่อเจ่งเซ้งเซียง
  เทียงซิ้งตั้งกุยเทียงไท้เจี่ย     เกียงจกเสี่ยเต็กบ่วงบ่วงนี้
  (นำมอออ นี้ทอฮุก 3 จบ)
  ทีกงฮุกโจ้วเป้าเพ่งอังจบ
    

  [ กลับไป มงคลคาถา | สารบัญเรื่องพิเศษ ]