ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร

  (3138 คำในบทความ)
  (23327 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  มหาปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร
  (บทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์กวนอิม)
     
  กวัน จื้อ ไจ้ ผู ซ่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
  สิง เซิน ปวอ เหย่อ พัว หลัว มี่ ตวอ สือ เมื่อได้ปฏิบัติซึ้งแล้วซึ่งปัญญาปารมิตา
  เจ้า เจี้ยน อู่ อวิ้น เจีย คง เพ่งเห็นขันธ์ทั้งห้า มีความเป็นศูนย์
  ตู้ อี๋ เชี่ย ขู่ เอ้อ จึงข้ามพ้นสรรพทุกข์ทั้งปวงได้
  เซ่อ ลี่ จื่อ สารีบุตร
  เซ่อ ปู๋ อี้ คง          คง ปู๋ อี้ เซ่อ รูปไม่อื่นไปจากศูนย์ ศูนย์ไม่อื่นไปจากรูป
  เซ่อ จี๋ ซื่อ คง         คง จี๋ ซื่อ เซ่อ รูปคือความศูนย์ ความศูนย์คือรูป
  โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ    อี้ ฟู่ หยู ซื่อ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เช่นเดียวกัน
  เซ่อ ลี่ จื่อ             ซื่อ จู ฝ่า คง เซี่ยง สารีบุตร ธรรมทั้งปวง มีความศูนย์เป็นลักษณะ
  ปู้ เซิง ปู๋ เมี่ย ไม่เกิดไม่ดับ
  ปู๋ โก้ว ปู๋ จิ้ง ไม่มัวหมองไม่ผ่องแผ้ว
  ปู้ เจิง ปู้ เจี่ยน ไม่เพิ่มไม่ลด
  ซื่อ กู้ คง จง อู๋ เซ่อ ฉะนั้น ในความศูนย์จึงไม่มีรูป
  อู๋ โซ่ว เสี่ยง สิง ซื่อ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  อู๋ เอยี่ยน เอ๋อ ปี่ เสอ เซิน อี้ ไม่มีตา หู จมูก ลิ้น กายใจ
  อู๋ เซ่อ เซิง เซียง เว่ย ชู่ ฝ่า ไม่มีรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรม
  อู๋ เอยี่ยน เจี้ย      ไหน่ จื้อ อู๋ อี้ ซื่อ เจี้ย ไม่มีจักษุธาตุ กระทั่งไม่มีมโนธาตุ
  อู๋ อู๋ หมิง ไม่มีอวิชชา
  อี้ อู๋ อู๋ หมิง จิ้น ไม่มีความสิ้นไปแห่งอวิชชา
  ไหน่ จื้อ อู๋ เหลา สื่อ กระทั่งไม่มีความแก่ ความตาย
  อี้ อู๋ เหลา สื่อ จิ้น และก็ไม่มีความสิ้นไปแห่งความแก่ความตาย
  อู๋ ขู่ จี๋ เมี่ย เต้า ไม่มีทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
  อู๋ จื้อ อี้ อู๋ เต๋อ ไม่มีญาณ และก็ไม่มีการได้อะไร
  อี่ อู๋ สว่อ เต๋อ กู้ เพราะไม่มีอะไรจะได้
  ผู ถี ซ่า ตว่อ พระโพธิสัตว์
  อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตัว กู้ ด้วยเหตุดำเนินตามปัญญาปารมิตา
  ซิน อู๋ กว้า ไอ้ จิตย่อมไม่ขัดข้อง
  อู๋ กว้า อ้าย กู้ เพราะจิตไม่ขัดข้อง
  อู๋ โหยว ข่ง ปู้ จึงไม่มีความสะดุ้งกลัว
  เอวี่ยน หลี เตียน เต่า เมิ่ง เสี่ยง ละจากความวิปลาสและความเพ้อฝัน
  จิ้ว จิ้ง เนี่ย ผัน มีพระนิพพานเป็นที่สุด
  ซัน ซื่อ จู ฝอ พระพุทธเจ้าทั้งสามกาล
  อี ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ กู้ เนื่องด้วยดำเนินตามปัญญาบารมี
  เต๋อ อา โน่ว ตัว หลัว ซัน เหมี่ยว ซัน ผู ถี จึงได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
  กู้ จือ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ ฉะนั้น จึงทราบว่าปัญญาปารมิตา
  ซื่อ ต้า เสิน โจ้ว เป็นมหาศักดามนตร์
  ซื่อ ต้า หมิง โจ้ว เป็นมหาวิทยามนตร์
  ซื่อ อู๋ ซั่ง โจ้ว เป็นอนุตตรมนตร์
  ซื่อ อู๋ เติ๋ง เติ่ง โจ้ว เป็นอสมมนตร์
  เหนิง ฉู อี๋ เชี่ย ขู่ สามารถดับสรรพทุกข์ได้
  เจิน สือ ปู้ ซวี นี่เป็นสัจจะไม่ผิดพลาด
  กู้ ซวอ ปวอ เหย่อ ปวอ หลัว มี่ ตวอ โจ้ว ฉะนั้น จึงประกาศปัญญาปารมิตามนตร์
  จี๋ ซวอ โจ้ว เอวีย ดังนี้
  เจีย ตี้ เจีย ตี้ คติ คติ
  ปวอ หลัว เจีย ตี้ ปราคติ
  ปวอ หลัว เซิง เจีย ตี้ ปราสังคติ
  ผู ถี ซ่า ผวอ เฮอ

  โพธิสวาหะ

  (กราบ 3 ครั้ง) แปลโดย อาจารย์เสถียร โพธินันทะ


  พระโพธสัตว์อวโลกิเตศวร(ผู้การุณย์)
  ผู้(ประกอบ) อยู่ด้วยโลกุตรปัญญาอันลึกซึ้ง
  ได้มองเห็นว่า โดยธรรมชาติแท้แล้ว
  ขันธ์ห้านั้นว่างเปล่า,
  (และด้วยเหตุที่เห็นเช่นนั้น จึง) ได้ก้าวล่วงพ้นจาก
  ความทุกข์ทั้งปวงได้
  สารีบุตร!
  รูปไม่ต่างไปจากความว่าง,
  ความว่างก็ไม่ต่างไปจากรูป.
  รูปคือความว่างนั่นเอง,
  (และ) ความว่างก็คือรูปนั่นเอง.
  เวทนา, สัญญา, ก็เป็นดังนี้ด้วย
  สังขาร,และวิญญาณ
  ก็เป็นดังนี้ด้วย
  สารีบุตร!
  ธรรมทั้งหลาย(สิ่งทั้งหลายทั้งปวง)
  มีธรรมชาติแห่งความว่าง(กล่าวคือ):
  พวกมันไม่ได้เกิดขึ้นและไม่ได้ดับลง,
  พวกมันไม่ได้สะอาดและไม่ได้สกปรก,
  ดังนั้น,ในความว่างจึงไม่มีรูป,
  ไม่มีเวทนาหรือสัญญา,
  ไม่มีสังขารหรือวิญญาณ;
  ไม่มีตาหรือหู,ไม่มีจมูกหรือลิ้น,
  ไม่มีกายหรือจิต(ใจ);
  ไม่มีรูปหรือเสียง,ไม่มีกลิ่นหรือรส,
  ไม่มีโผฏฐัพพะ(สิ่งที่มาถูกต้องกาย) หรือธรรมารมณ์(อารมณ์ที่เกิดกับใจ).
  ไม่มีโลกแห่ง(ผัสสะคือ)อายตนะ(ภายใน)
  (อายตนะภายนอก) หรือวิญญาณ.
  ไม่มีอวิชชา,
  และไม่มีความดับลงแห่งอวิชชา;
  ไม่มี(กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่นำไปสู่)
  ความแก่และความตาย,
  และไม่มีความดับลงซึ่งความแก่และความตาย.
  ไม่มีความทุกข์
  และไม่มีต้นเหตุ(แห่งความทุกข์);
  ไม่มีความดับลง(แห่งความทุกข์)
  และไม่มีมรรค(ทางให้ถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์)
  ไม่มีการประจักษ์แจ้งและไม่มีการลุถึง,
  เพราะไม่มีอะไรที่จะต้องถูกลุถึง
  พระโพธิสัตว์
  ผู้วางใจในโลกุตรปัญญา,
  จะมีจิตที่เป็นอิสระจากอุปสรรคสิ่งกีดกั้นนานา
  (และ)เพราะจิตของพระองค์เป็นอิสระจากอุปสรรค
  สิ่งกีดกั้นนานา,
  พระองค์จึงไม่มีความกลัวใดๆ;
  (สามารถก้าวล่วงพ้นไปจากมายาหรือสิ่งลวงตาทั้งมวลได้,
  (และ)ลุถึงพระนิพพานได้ในที่สุด
  พระพุทธะในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตทั้งหมด
  ผู้ทรงวางใจในโลกุตรปัญญา
  ได้ประจักษ์แจ้งแล้วซึ่งภาวะอันตื่นขึ้นนั้น,
  (อันเป็นภาวะ)ที่สมบูรณ์และไม่มีใดอื่นยิ่งกว่า
  ดังนั้น,จงรู้ไว้เถิดว่า โลกุตรปัญญา
  เป็นมหามนตร์อันศักดิ์สิทธิ์,
  เป็นมนตร์แห่งความรู้อันยิ่งใหญ่,
  เป็นมนตร์อันไม่มีมนตร์อื่นยิ่งกว่า,
  เป็นมนตร์อันไม่มีมนตร์อื่นใดมาเทียบได้,
  ซึ่งจะตัดเสียซึ่งความทุกข์ทั้งปวง
  นี่เป็นสัจจะ(ความจริง)
  (และ)เป็นอิสระจากความเท็จ(ทั้งมวล)
  ดังนั้น จงท่องบ่นมนตร์แห่งโลกุตรปัญญา
  ดังนี้(ว่า):
  คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ
  (ไป ไป ไปยังฟากฝั่งโน้นไปให้พ้นอย่างสิ้นเชิง!
  ความตรัสรู้! สวาหะ (ความเบิกบาน))
  แปลโดย คุณละเอียด ศิลาน้อย
    

  [ กลับไป มงคลคาถา | สารบัญเรื่องพิเศษ ]