ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2549

  (1286 คำในบทความ)
  (22130 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน




  วัน/เดือน/ปี (ไทย)
  วัน/เดือน/ปี (จีน)
  วันสำคัญต่างๆ
  การกราบไหว้ในวันสำคัญต่างๆ
  31 ธ.ค 2548
  1 ค่ำ เดือน 12
  วันพระจีน
  14 ม.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 12
  วันพระจีน
  29 ม.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 1
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระศรีอาริยะเมตไตย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เซี่ยงเหลาจู่ซือจู้โซ่ว 3,3,3
  12 ก.พ 2549
  15 ค่ำ เดือน 1
  วันพระจีน
  23 ก.พ 2549
  26 ค่ำ เดือน 1
  วันบรรลุธรรมท่านธรรมอธิการหันเหล่าเฉียนเหยิน เหล่าเฉียนเหยินเฉิงเต้า 5
  28 ก.พ 2549
  1 ค่ำ เดือน 2
  วันพระจีน
  1 มี.ค 2549
  2 ค่ำ เดือน 2
  วันบรรลุธรรมพระบรรพจารย์จินกง จู้เฮ่อจินกงจู่ซือเฉิงเต้ายื่อ 3,3,3
  14 มี.ค 2549
  15ค่ำ เดือน 2
  วันพระจีน
  18 มี.ค 2549
  19 ค่ำ เดือน 2
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ) เซี่ยงหนันไห่กู่ฝอจู้โซ่ว 5
  22 มี.ค 2549
  23 ค่ำ เดือน 2
  วันบรรลุธรรมพระอริยมาตาจงฮว๋า จู้เฮ่อจงฮว๋าเซิงหมู่เฉิงเต้ายื่อ 3,3,3
  29 มี.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 3
  วันพระจีน
  12 เม.ย 2549
  15 ค่ำ เดือน 3
  วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูใบไม้ผลิ) จู้เฮ่อเหล่าหมู่ชุนจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5
  20 เม.ย 2549 23 ค่ำเดือน 3
  วันคล้ายวันเกิดของไป๋สุ่ยเซิ่งตี้ เซี่ยงไป๋สุ่ยเซิ่งตี้จู้โซ่ว 3
  28 เม.ย 2549
  1 ค่ำ เดือน 4
  วันพระจีน
  12 พ.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 4
  วันพระจีน
  21 พ.ค 2549
  24 ค่ำ เดือน 4
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระบรรพจารย์จินกง เซี่ยงจินกงจู่ซือจู้โซ่ว 3,3,3
  27 พ.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 5
  วันพระจีน
  31 พ.ค 2549
  5 ค่ำ เดือน 5
  วันสารทขนมจ้าง ไป้เจี๋ย 5
  10 มิ.ย 2549
  15 ค่ำ เดือน 5
  วันพระจีน
  26 มิ.ย 2549
  1 ค่ำ เดือน 6
  วันพระจีน
  10 ก.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 6
  วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูร้อน) จู้เฮ่อเหล่าหมู่เซี่ยจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5
  14 ก.ค 2549
  19 ค่ำ เดือน 6
  วันรับธรรมพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ) จู๋เฮ่อหนันไห่กู่ฝอเต๋อเต้ายื่อ 5
  19 ก.ค 2549
  24 ค่ำ เดือน 6
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาท้าวสักกะเทวราช เซี่ยงกวนเซิ่งตี้จวินจู้โซ่ว 5
  25 ก.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 7
  วันพระจีน
  8 ส.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 7
  วันพระจีน
  12 ส.ค 2549
  19 ค่ำ เดือน 7
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน เซี่ยงเทียนหยานกู่ฝอจู้โซ่ว 3,3,3
  24 ส.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 7
  วันพระจีน
  7 ก.ย 2549
  15 ค่ำ เดือน 7
  วันพระจีน
  22 ก.ย 2549
  1 ค่ำ เดือน 8
  วันพระจีน
  24 ก.ย 2549
  3 ค่ำ เดือน 8
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระอริยมาตาจงฮว๋า เซี่ยงจงฮว๋าเซิงหมู่จู้โซ่ว 3,3,3
  6 ต.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 8
  วันพระจีน วันบรรลุธรรมพระพุทธบรรพจารย์เทียนหยาน จู้เฮ่อเทียนหยานกู่ฝอเฉิงเต้ายื่อ 3,3,3
  19 ต.ค 2549
  28 ค่ำ เดือน 8
  วันเฉลิมพระอริยพรรษาพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา เซี่ยงเอวี้ยฮุ่ยผูซ่าจู้โซ่ว 3,3,3
  22 ต.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 9
  วันพระจีน
  5 พ.ย 2549
  15 ค่ำ เดือน 9
  วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูใบไม้ร่วง) จู้เฮ่อเหล่าหมู่ชิวจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5
  9 พ.ย 2549
  19 ค่ำ เดือน 9
  วันบรรลุธรรมพระบรรพพุทธาทะเลใต้ (หนันไห่กู่ฝอ) จู้เฮ่อหนันไห่กู่ฝอเฉิงเต้ายื่อ 5
  21 พ.ย 2549
  1 ค่ำ เดือน 10
  วันพระจีน
  5 ธ.ค 2549
  15 ค่ำ เดือน 10
  วันพระจีน
  20 ธ.ค 2549
  1 ค่ำ เดือน 11
  วันพระจีน
  3 ม.ค 2550
  15 ค่ำ เดือน 11
  วันพระจีน วันเฉลิมพระอนุตตรธรรมเจ้า (ฤดูหนาว) จู้เฮ่อเหล่าหมู่ตงจี้ต้าเตี่ยน 3,3,3,5
    

  [ กลับไป อนุตตรธรรม | สารบัญเรื่องพิเศษ ]