ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  ธรรมญาณ

  หน้า: 9/16
  (12141 คำในบทความ)
  (7177 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  ธรรมญาณ ตอนที่ 5
  มหายานบำเพ็ญฌานสมาธิเบิกปลุกธรรมญาณ ครั้งที่ 5

       ประทับทรงวันที่ 9 เดือน 9 ปีอิ๊กไห เวลาเที่ยงคืน ตรงกับ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2538
  เซียนเซ้งทงลงประทับเปิดธรรมต้อนรับพระอาจารย์
  เซียนสำเร็จมรรคผลบรรลุธรรม
  เซ้งทงแจ่มหลักธรรมขันธ์ห้าว่าง
  ลงสู่ลานศักดึ้สิทธิ์ธรรมก้าวย่าง
  ประทับร่างท่ามกลางศิษย์ชาวจี่จิน
  เปิดใจสว่างจิตฝึกสมาธิ
  ธรรมสถิตย์ถือคุณธรรมฟื้นฟูศาสน์
  ต้อนรับการเสด็จทรงอักษรสาร
  พระอาจารย์ทรงเมตตาแผ่ศาสนา

  กระทู้ : เซียนเซ้งทงลงประทับเปิดธรรมต้อนรับพระอาจารย์
       เจริญพร ข้าเซียนเซ้งทง
     เก้าเก้าเวียนบรรจบ คืนสงบฝึกธรรมญาณ
  บำเพ็ญอริยสัจจ์ฌาน บรรลุรู้ธรรมเจริญ
  รักษาศีลถือเจเคร่ง ครบเก้าวันน่าสรรเสริญ
  สะอาดใจจิตเพลิดเพลิน ปัญญาเพิ่มทุกวี่วัน
     เบิกปลุกธรรมญาณ หยั่งรู้ลุธรรมชาติ
  เซ้งทงตามยานมาศน ลงสู่ลานธรรมอาญา
  ปะพรมน้ำเบิกธรรมา สถานสะอาดงามสง่า
  กราบเชิญอาจารยา ประทานโอวาทคำสอน

        เจริญพร ! บทเรียนในคืนนี้คือมหายานบำเพ็ญฌานสมาธิเบิก ปลุกธรรมญาณครั้งที่ 5 กราบเชิญอาจารย์ทรงกิ่งหลิวชี้แนะการบำเพ็ญ ธรรมวิธีแท้ เซ้งทงตามเสด็จอาจารย์เพื่อฝึกฝนบำเพ็ญด้วยกัน เมื่อได้ เวลาอันควรอาจารย์เสด็จมาถึง ขอให้อยู่ในความสงบ ชายหญิขอให้ แยกคนละข้าง ชายอยู่ข้างซ้ายหญิงนั่งข้างขวานั่งให้เป็นแถวเป็นระเบียบ ด้วย เจริญพร!
       พระอาจารย์เสด็จถึงแล้ว ขอกราบรับเสด็จ อาจารย์สู่กิ่วหลิว เซ้งทงคุกเข่ารับเสด็จ
        พระอาจารย์แปะฮุ้งประทับทรงกลอนนำเสด็จ
     เมฆรวมสู่อักษราลัยศรัทธาล้น
  ขาวกมลชี้ทางตรงภาษาธรรม
  อาศัยหลิวเขียนโอวาทฝากคุณธรรม
  ทรงเปล่งธรรมสะท้อนห้องเทวาลัย
     เบิกปัญญากล่อมเวไนย์รู้สัจจะ
  ปลุกให้ตื่นอริยะสุญญตา
  ธรรมวิโมกข์ฌานเยี่ยมยุทธสู่ปรัชญา
  ญาณน้อมนำอาจารย์พาศิษย์ทั้งมวล
     ชี้หนทางถือศีลสมาธิ
  แนะสติคัมภีร์เอกโอวาทซึ้ง
  ทางแท้แท้หมื่นธรรมย้อนคืนหนึ่ง
  ตรงมรรคถึงเจริญมหาเมตตาธรรม
     หนึ่งใจแน่วแน่เพื่อกุศล
  รู้กมลได้ธรรมแจ้งสร้างกรรมดี
  กรรมลิขิตสามโลกตามวิถี
  สัมพันธ์มีผูกพัวพันกับอาจารย์

  กระทู้ : เมฆขาวอาศัยทรงเบิกปลุกธรรมญาณ ชี้แนะทางตรง หนึ่งรู้กรรมสัมพันธ์
     คืนนี้สัมพันธ์ดี เบิกปลุกญาณใจใฝ่หา
  บทเรียนครั้งที่ห้า สัจจธรรมเผยแผ่ไกล
  เมฆขาวเหินไม้หลิว ประทับทรงโอวาทให้
  เปิดสอนแสดงไป เพื่อแพร่ศาสนธรรม
  หนึ่งก้าวลุถึงธรรม ส่องทวีพุทธรังสี
  ค้นสัจจ์ค่อนคืนนี้ แสดงถึงใจมุ่งมั่น
  ขึ้นหอฝึกเรียนฌาน ไร้กังวลไร้ป่วนปั่น
  จิตใจไม่ผูกพัน หมื่นธรรมหยั่งรู้ถึงสุด
  เฮี้ยงท้งองค์ประธาน ภาษาง่ายถ่ายทอดไป
  ทางอริยะตรงไซร้ ทั้งหมดมีแสดงไว้

       นั่นคือ :
     มีใจบำเพ็ญธรรมสำเร็จหมาย
  เรียนฝึกกายขันธ์ห้าว่างสะอาด
  เจเดือนเก้าศีลสติคงผุดผาด
  ก้าวองอาจปฏิบัติมหายาน
  พุทธยาน*ใฝ่รู้ธรรมอริยะ
  หมื่นธรรมะศรัทธาฝึกจนแจ่มใส
  ใจฝึกฝนเปิดธรรมญาณพ้นอบาย*
  หนึ่งแยบคายฌานทะลุสังขาร
  คนรู้สาศีลปัญญาสมาธิ
  จิตดุจดั่งจุดประทีปดับโง่เขลา
  ทุกข์กังวลปลงตกเหมือนส่างเมา
  ขันธ์ห้าเล่าล้วนว่างเปล่าญาณสดใส
  ความฟุ้งซานหมดลงหมื่นธรรมตรง
  ยืมร่างทรงสำแดงความล้ำเลิศ
  เมฆขาวเหินข้ามเวหาส่งโอวาท

       เจริญพร! โอวาทคืนนี้ว่ากันด้วยภาษาง่าย ๆ
        ในยุคสมัยปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้าถึงขีดสุด แต่วรรณกรรม ประดิษฐ์กรรมสิ่งสร้างสรรค์ในโลกนี้ไม่จีรัง พื้นฐานชีวิตมนุษย์จิตเดิม สะอาดสดใส ทั้งสามศาสน์ห้านิกายต่างก็ให้โอวาทเพื่อก้าวพ้นความหลง เป็นเพราะโลกยุคปัจจุบันมีโลภโกรธหลงวุ่นวาย จิตใจไม่เหมือนโบราณ ศาสนธรรมสั่งสอนคนให้ละชั่วทำดี ท่ามกลางธรรมปลายยุคสามนี้ ผู้คน ในยุคฟ้าปางหลังนี้หากปฏิบัติให้ตรงได้ก็สามารถคืนสู่อริยะแห่งฟ้ายุค ปางก่อน ได้
        ความแตกต่างระหว่างตะวันออกกับตะวันตก ไม่ได้แบ่งแยกที่ ศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาเต๋าต่างก็สั่งสอนประชาชน ให้ตื่นจากความหลงใหล ให้สำเร็จมรรคผล ชักนำใจคนให้ซื่อดรง ด้วยเหตุนี้ในขณะนี้จีงมีผู้ฝึกบำเพ็ญเรียนธรรมกันไม่น้อย บ้างก็นั่งสมาธิ บ้างก็บำเพ็ญสุญูญตา แต่โดยทั่วไปมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจถึง หลักการนั่งสมาธิ วิธีนั่งสมาธิกับการบำเพ็ญสุญูญตาไม่เหมือนกัน ดังนั้น คืนนี้ เมฆขาวจะถือเป็นข้อธรรมที่นำมาบรรยาย :
        ว่าด้วยการนั่งสมาธิกับการปฏิบัติสุญญตา
        กล่าวถึงการนั่งสมาธินั้น เป็นการทำใจให้สงบ หรืออีกนัยหนึ่งเป็น การแสวงหาความสุขแห่งจิต เนื่องเพราะใจมนุษย์นั้นปกติมักแส่ส่ายไปไม่ หยุดนิ่ง โบราณเปรียบใจเหมือนวานร ไม่ยอมพัก จิตเคลื่อนไหวหมื่นคิด พันคำนึง โดยเหตุนี้การแสวงหาความสุขแห่งจิตก็คือการทำจิตให้หยุดนิ่ง การที่จิตจะหยุดนิ่งได้ก็โดยการยอมพัก อาจเป็นเวลาเช้าตรู่ หรือสายัญห์ แสวงหามุมสงบแล้วนั่งทำตัวให้สบาย ทำใจให้คลายเครียด การนั่งสมาธิ ไม่ควรหิวและไม่ควรอิ่มจนเกินไป ขณะที่นั่งสงบใจให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
       การนั่งสมาธิมี 3 ขั้นตอน
       ขั้นแรก สมาธิยังมีวิตก วิจารณ์
       ขั้นที่สอง ไม่มีวิตก แต่มีวิจารณ์
       ขั้นที่สาม สมาธิไม่มีทั้งวิตกและไม่มีทั้งวิจารณ์
        วิตกคือ ความกังวล วิจารณ์คือ การขบคิด เมื่อหยุดทั้งกังวลและการคบคิด จิตรวมเป็นหนึ่ง สมาธิเกิดแก่ปัญญา เช่นนี้จะเป็นทางเห็นแจ้งแห่งธรรมะเป็นความสุขทางใจ นี้เรียกว่า การนั่งสมาธิ สำหรับการบำเพ็ญสุญญตาคือ การปฏิบัติธรรมให้ถึงซึ่งความว่าง นี้เป็นขั้นสูงกว่ายากกว่าการนั่งสมาธิ การจะถึงซึ่งความว่างก็คือ การเข้าสู่นิพพาน ภูมินี้เป็นสิ่งสูงสุด ความว่างย่อมบังเกิดแก่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้บางคนหลีกลี้หนีความวุ่นวาย อาศัยป่าเขาลำเนาไพรเป็นสถานแห่งการปฏิบัติ เนื่องเพราะป่าเขาเป็นถิ่นสงบ อาจพบหาความสุขได้ง่าย ดังนี้ ผู้ออกบวชหรือผู้แสวงหาโมกขะ จึงมักอาศัยภู-ดอย พนาไพร ในการปฏิบัติธรรม
       ความว่างคืออะไร ความว่างเป็นเช่นใด จำเพาะผู้ปฏิบัติถึงเท่านั้นที่จะเห็นแจ้งได้

  คีตบำเพ็ญธรรมญาณ
  ทำนอง หลันเถาซา

       ค่อนคืนดึกแสวงหาฝึกธรรม..... มีเหตุมีสัมพันธ์
  ร่วมกันปลูกโพธิ รวมกันบำเพ็ญหลักธรรมเลิศ
  เบิกปลุกธรรมญาณเปิดใจรู้..... ไม่มีที่สุดสิ้น
  เก้าเก้าเวียนบรรจบ ปิติยินดีอุดมฤกษ์
  นั่งสมาธิบำเพ็ญสุญญตาค้นคว้าหลักอริยะ
  จักได้เจริญธรรมให้ลึกล้ำ..... ก้าวไปข้างหน้ากันเถอะ
     เมฆเหินฟ้ากลับพิมานด้วยจิตลัด ขาวพระหัตถ์ปัดเมฆตะวันฉาย
  พนมไพรไร้พรมแดนฝึกธรรมกาย หัตถ์รวมไว้กลางอุราเพ่งธรรมญาณ

  อาจารย์เมฆขาวคืนกลับ
  กระทู้ : เมฆขาวพนมหัตถ์
  หน้าก่อน หน้าก่อน (8/16)       หน้าถัดไป (10/16) หน้าถัดไป

  [ กลับไป อนุตตรธรรม | สารบัญเรื่องพิเศษ ]