ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม

  หน้า: 9/53
  (5804 คำในบทความ)
  (29450 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  ธรรมะ
  คุณสมบัติหรืออำนาจแฝงอันเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมหาจักรวาลหมื่นโลกธาตุ ไม่ว่าจะแสดงไว้ในพระนามของ พระผู้สร้าง พระเป็นเจ้า พระแม่องค์ธรรม ฯลฯ รวมเรียกว่า เต๋า หรือ ธรรมะ
  คัมภีร์ธรรมทั้งหลายได้แสดงคุณสมบัติของเต๋า ธรรมไว้ว่า
  • ธรรมะให้กำเนิด หนึ่ง หนึ่งให้กำเนิด สอง สองให้กำเนิด สาม สามให้กำเนิดต่อไปนับไม่ถ้วน
  “ธรรมะ” เดิมทีไม่มีนาม รูป นามรูปที่เกิดมีในภายหลัง มนุษย์เป็นผู้กำหนดเรียกขาน ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในทางโลก ที่เกิดจากธรรมะ เช่น ลม ฟ้า อากาศ หรือการก่อเกิดของชีวิต
  คนที่ช่างสังเกต ช่างศึกษาจะเห็นได้ในธรรมะนั้น ส่วนความลึกซึ้งแยบยลของธรรมะที่มิอาจมองดูรู้เห็นได้ ในอีกมิติภาวะหนี่งนั้น คนที่จิตสว่างใส จึงจะเข้าถึง รู้ได้ดังที่คัมภีร์อี้จิงได้จารึกไว้ว่า
  “ธรรมะของฟ้าดิน ของโลก ผู้มีทัศนวิสัย ประณีตจะพิจารณาเห็นได้”
  “ธรรมะของตะวันเดือน มหาจักรวาลหมื่นโลกธาตุผู้มีจิตวิสัย ประณีตจึงจะพิจารณารู้ได้” (จากคัมภีร์อี้จิง)
  คัมภีร์เต้าเต๋อจิง บทที่ 21 จึงได้จารึกการนี้ไว้ว่า
  “อันว่าธรรมะนั้นวาบวับมิอาจเห็นชัด มิอาจจับต้อง
  แต่ถึงแม้จะวาบวับมิอาจเห็นชัด มิอาจจับต้อง ก็มีสิ่งวิเศษแยบยลคงอยู่
  แม้จะวาบวับลับหายดั่งว่างเปล่าแต่ก็มีสิ่งเป็นจริงดั่งตัวตนคงอยู่
  ธรรมะลุ่มลึกลึ้ลับแต่มีฤทธิ์วิเศษที่แปรปรับสรรพสิ่งก่อเกิดให้เป็นจริงได้ มีความเที่ยงแท้เป็นสัจธรรมดำรงอยู่”
  หน้าก่อน หน้าก่อน (8/53)       หน้าถัดไป (10/53) หน้าถัดไป

  [ กลับไป อนุตตรธรรม | สารบัญเรื่องพิเศษ ]