ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม

  หน้า: 1/53
  (5804 คำในบทความ)
  (29438 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม

  คำนำ
  หนึ่งขีดเบิกฟ้า
  พระเป็นเจ้า
  ด้วยญาณทัศนะ
  การถวายสักการะบูชาพระเป็นเจ้า
  ย้อนต้นค้นหาที่มาของชีวิต
  ธรรมอุทรเดียวกัน
  พระแม่องค์ธรรมประทานญาณชีวิต
  ธรรมะ
  สัจธรรม
  ธรรมะในคริสต์ธรรมคัมภีร์
  ธรรมะในคัมภีร์เต้าเต๋อจิง
  ชีวิตสว่างจากฟ้า
  ความหมายของฟ้า
  ฟ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณฯ
  เรื่องใหญ่ยังไม่กระจ่างเหมือนดั่งพ่อแม่ตาย
  สิบหมื่นแปดพันลี้
  ไม่สว่างจิต จิตไม่สว่าง
  พระพุทธองค์มิทรงประกาศจุดตรัสรู้
  อริยะถ่ายทอดสู่อริยะ
  จากธรรมะมาเป็นศาสนา
  ใจคนหลงผิดจิตไม่กระจ่าง
  กฎแห่งกรรมตามทำลาย
  ยุคสามกัปสุดท้าย
  วิถีอนุตตรธรรมปรกโปรด
  พระวิสุทธิอาจารย์จากพระโองการฟ้าประกาศิต
  ตะวันเดือนร่วมส่องสว่างกลางใจ
  พุทธรัศมีฉาบฉายไปทั่ว
  พระธรรมจารย์ พระธรรมจาริณี สนองพระโองการ
  สืบทอดพระโองการฟ้าประกาศิต
  พิธีถ่ายทอดวิถีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์
  พระอาจารย์ชั่วชีวิต
  วิถีธรรมจริง หลักสัจธรรมจริง พระโองการฟ้าประกาศิตจริง
  หนึ่งนิ้วจุดเบิกจากพระวิสุทธิอาจารย์สะเทือนเลือนลั่น
  เปิดประตูปัญญา
  เช้าได้รับวิถีธรรม เย็นตายไปไม่ห่วงเลย
  คนได้รับความเป็นหนึ่งจึงเป็นอริยะ
  สัจธรรมของอินหยางพลังจิต
  มหาปณิธานของพระศรีอาริย์
  ฟื้นฟูจิตเดิมแท้
  จริยานำมาซึ่งเอกภาพ
  สืบทอดไฟชีวิต
  จุดหมายของการแพร่ธรรม
  อาณาจักรธรรมงามสมบูรณ์
  ฉุดช่วยครั้งใหญ่ในสามโลก
  บุญวาระสุดท้าย
  พระมหากรุณาธิคุณฯ
  ปฏิปทาพระโพธิสัตว์
  พระโพธิสัตว์ คือ อย่างไร
  การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์คือ
  มหาปณิธาน
  มหากรุณาร่วมตัวตน
  ธรรมะกับศาสนา

  คำนำ
  เมื่อ เห็นแสงแดดเราจึงรู้ว่ามีดวงตะวัน
  เห็นคนจึงรู้ลักษณะสังขาร
  เห็นลูกหลานจึงรู้ว่าเขามีบรรพบุรุษ
  ดังนั้น เมื่อเห็นสรรพสิ่งที่เกิดท่ามกลางฟ้าดิน
  จึงพึงรู้ว่า มีพระผู้กำหนดหรือพระผู้สร้างฟ้าดินและสรรพสิ่ง
  ฉะนั้น เมื่อดื่มน้ำ เราจึงรำลึกถึงต้นกำเนิดแห่งน้ำ
  บัดนี้เรารู้แต่บรรพบุรุษเฉพาะตน แต่มิรู้บรรพบุรุษต้นกำเนิดของมนุษยชาติ
  เรารู้จักแต่พ่อแม่ที่ให้กำเนิดกายสังขาร แต่มิรู้ผู้ให้กำเนิดชีวิตธรรมญาณ
  เมื่อไม่รู้ เราจึงต้องเวียนว่ายเกิดตายยึดเอาแต่สิ่งที่นัยน์ตามองเห็นเป็นของจริง ที่มองไม่เห็นก็ว่าไม่มี เฉกเช่นดั่งปลาที่อยู่ในน้ำจะเห็นแต่สัตว์น้ำด้วยกัน คนอยู่กับบรรยากาศของโลก ก็จะเห็นแต่วัตถุธาตุ
  คนจึงหลงระเริงอยู่กับความชาญฉลาดของตน จนพลาดจากนิพพานบ้านเดิมอันเป็นต้นกำเนิดของตน
  เป็นเรื่องยากที่จะให้คนเรายอมรับซาบซึ้งต่อสิ่งซึ่งนัยน์ตาไม่ได้เห็น หูไม่ได้ยิน จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส กายไม่ได้สัมผัส และจิตใจไม่ได้กำหนดรู้ ไม่ได้กำหนดรับไว้ได้จริง ๆ โดย เฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์นี้
  อนุตตรธรรมเจ้า เป็นพระนามที่เราไม่ได้กำหนดรู้มาก่อน ทั้ง ๆ ที่.... พระองค์คือ พระแม่องค์ธรรม ของเรา เป็นสายสัมพันธ์ชีวิตสนิทแท้ แต่เรามิได้กำหนดรับมาก่อนอีกทั้งยังทรงพระภาวะว่างเปล่า ปราศจากรูปลักษณ์สรรพสำเนียงใด ๆ จึงเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ในทันทีที่ได้รับรู้
  การเรียนรู้พระองค์จากคัมภีร์ที่จารึกไว้ จึงกลับกลายเป็นข้อสงสัยที่หลายคนคิดว่า “เป็นเพียงคำอ้างอิง”
  หลายคนที่ตั้งข้อสงสัยแล้วจึงยืนดูอยู่ห่าง ๆ และบ้างเดินผ่านไป
  จะมีแต่คนที่ได้รับวิธีธรรมแล้วเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น ที่อยากจะรู้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และอีกจำนวนหนึ่งที่สื่อถึงพระองค์ได้เองหลังจากได้รับวิถีธรรมแล้ว
  กับพระแม่องค์ธรรม เราเหมือนลูกกำพร้าที่พลัดพรากจากแม่ผู้ให้กำเนิดกายเนื้อมานานนักหนาแล้ว
  เด็กกำพร้ามากมายในโลกนี้ไม่เคยรู้จักผู้ให้กำเนิดเขามาก่อนเลย แต่เขายังโชคดีที่ได้รับรู้ว่า “ลูกจะต้องกำเนิดจากพ่อ แม่” เพราะเขาเคยเห็นตัวตน พ่อ แม่ ของคนโน้น คนนั้น คนนี้ แต่เขาไม่อาจซาบซึ้งต่อความสนิทชิดเชื้อที่พ่อแม่ลูกเขามีต่อกันได้ และแม้แต่.... หากวันหนึ่งเมื่อมีใครมาพูด กับเขาว่า..... ลูกเอ๋ย ฉันนี่แหละแม่แท้ ๆ ของเธอ แม่ผู้นั้นยืนอยู่ตรงหน้า น้ำตานองยื่นมือมาหา... คนรอบข้างที่รู้ความเป็นจริงต่างก็ช่วยกันยืนยันว่า “นี่แหละแม่ของเธอจริง ๆ”
  ขณะนั้น ลูกกำพร้าบางคนขุ่นใจเพราะไม่เชื่อ บางคนถอยห่างออกไป มองดู “แม่” อย่างลังเลสงสัย บางคนพาตัวเข้าไปให้กอด แต่ความรู้สึกนั้นยังเหินห่างเสียนี่กระไร
  แต่หลายคนซาบซึ้งตื้นตัน ดีใจที่ได้พบ แม่
  เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ต่างกับที่เราเริ่มรู้จักพระแม่องค์ธรรมของเรา
  สายสัมพันธ์อันเป็นชีพจรสายเดียวกันเป็นสิ่งวิเศษแยบยล และมหัศจรรย์ยิ่งนัก
  จากประสบการณ์จริงของผู้มีจิตประณีต หลังจากได้รับวิถีธรรม ได้สื่อสายสัมพันธ์กับพระแม่องค์ธรรมหลายราย ได้สารภาพว่า
  ขณะคุกเข่าลงรับวิถีธรรม ทั้ง ๆ ที่ยังไม่รู้อะไรเลยแต่จิตสำนึกซาบซึ้งตื้นตันขึ้นมาทันที ประหนึ่งได้พบแม่ที่พลัดพรากจากกันไปนาน
  หลายคนน้ำตาซึมทุกครั้ง เมื่อนึกถึง “พระแม่องค์ธรรม” หลายคนบอกว่า “แม้จะเพิ่งรู้จัก แต่ฉันก็รักพระแม่องค์ธรรมเหลือเกิน...”
  อะไรหรือที่ทำให้เขาเหล่านั้น ซาบซึ้งได้ถึงเพียงนี้ ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยรู้จักพระองค์มาก่อน อีกทั้งไม่มีอะไรแสดงให้เขาได้รู้ ได้เห็น ความมีอยู่ของพระองค์...
  คำตอบก็คือ “ชีวิตจิตญาณอันเป็นภาคเล็ก ๆ ที่สถิตอยู่ในญาณทวารของเขานั่นเองที่สัมผัสรับรู้ได้”
  คำอธิบายในหนังสือ “คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม” เล่มนี้ ไม่อาจแจกแจงแสดงความเกี่ยวกับ พระแม่องค์ธรรมได้ทั้งหมดหรอก
  แต่ถึงแม้จะอธิบายได้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งกว่านี้ ก็ไม่อาจทำให้ผู้ที่ได้แต่อ่านผ่านไปเกิดความเข้าใจและซาบซึ้งถึงพระองค์ได้อย่างแท้จริง นอกจาก
  เมื่อนั้นเอง... ที่เขาจะเลิกลังเลสงสัยในพระองค์และ
  เมื่อนั้นเอง... ที่เขาจะสะอื้นไห้รำพันว่า
  แม่จ๋า! ลูกรักแม่เหลือเกิน
  ใครคือฉัน ฉันคือใคร แต่ใดมา
  รูปกายา มาจากแม่ และพ่อฉัน
  แต่ดวงจิต ชีวิตแท้ ธรรมญาณ
  ที่บงการ สังขารกาย แต่ใดมา
     หน้าถัดไป (2/53) หน้าถัดไป

  [ กลับไป อนุตตรธรรม | สารบัญเรื่องพิเศษ ]