ค้นหาสูตรอาหารเจหรือเพิ่มได้ที่นี่ l ปัญญาตัดกิเลส l Download l วาทะ..คำคม l ธรรมคำกลอน l นิทานเวตาล

Msoap สบู่ธรรมชาติวัตถุดิบน้ำมันพืช ไม่มีสารเพิ่มฟองฟอกขาว

  เมนูหลัก 
· Home
· Search
· Statistics
· Your_Account
 

  อนุตตรธรรม 
 • ประวัติวิถีอนุตตรธรรม
 • เสียงจากสุขาวดี
 • คุณวิเศษแห่งวิถีอนุตตรธรรม
 • ศีลห้าจากพระอาจารย์จี้กง
 • ตำหนักพระหรือธรรมสถาน
 • เที่ยวเมืองสวรรค์
 • แสงสว่างแห่งชีวิต
 • จิ่วหยังกวนสถานเคี่ยวกรำผู้บำเพ็ญ
 • โอวาทเทวา 1
 • บุญวาสนามาจากการบริจาค
 • พระโอวาท“พระอนุตตรฯ มารดาสิบบัญญัติ”
 • วันกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ห้าเทพเทวากราบขอรับธรรม
 • ชีวิตคนเราเหมือนภาพลวงตาจงหันหลังขึ้นฝั่งโดยไว
 • วิถีแห่งความผาสุก
 • รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำเนิด
 • บันทึกท่องพุทธาลัยของหลินชางคู่
 • บันไดสู่พุทธะ
 • พระโอวาทสิ่งศักดิ์สิทธิ์
  อ่านเรื่องอื่นๆ
 •  

    ประวัติพระอริยเจ้า 
 • ประวัติโป๊ยเซียนโจวซือ
 • พระกษิติครรภโพธิสัตว์ มูลปณิธานสูตร
 • กำเนิดพระโพธิสัตว์กวนอิม
 • ศึกษาพระสูตรของเว่ยหล่าง
 • ประวัติเจ็ดอริยเจ้า
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 1
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 2
 • ชีวิตมีค่า...คุณอนันต์ เล่ม 3
 • ประวัติพระอรหันต์จี้กง
 • กำเนิดเซียน
 • พระเกียรติคุณแห่งจอมเทพวินัยธร “กวนอู”
 • พระโพธิธรรม มหาสังฆปรินายก
 • ประวัติเปาบุ้นจิ้น
 •  

  การกินเจและอาหารธรรมชาติ

  หน้า: 21/36
  (12169 คำในบทความ)
  (23742 reads)   หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์  ส่งต่อให้เพื่อนอ่าน
  บทสุดท้าย
  การกินเจ เป็นหน้าที่แรกเริ่มของมนุษย์ นับตั้งแต่แรกเกิด และจะต้องอยู่เคียงคู่ลมหายใจของมนุษย์ทุกคนจนวันสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะผู้บำเพ็ญธรรมเท่านั้นหากมนุษย์ละเลยหน้าที่ของตน ไม่เบียดเบียนเข่น ฆ่า ซึ่งกันและกัน ย่อมไม่สามารถจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ แม้จะคงรูปกายภายนอกเป็นมนุษย์อยู่ก็ตาม
  “คนกินเจ” เป็นเพียงผู้ที่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนแล้วเท่านั้นหาใช่เป็นคุณอันวิเศษเกินปกติวิสัยของมนุษย์ไม่ ขอให้สาธุชนผู้มี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนแล้วอย่าได้ย่อท้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนๆ จงตั้งมั่นอยู่ในความสงบเสงี่ยมสำรวมการกระทำ สำรวมวาจา สำรวมจิต ให้จงดี
  จงแสดงเหตุและผลที่ถูกต้องดีงาม ด้วยวาจา อันเปี่ยมเมตตาแก่ผู้ที่กำลังค้นหาหนทางสู่ความจริง เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของเบื้องบน แม้นไม่ใช่เบื้องบนเมตตาไฉนเลยจะได้ประจักษ์แจ้งใน “สัจจธรรม”
  ขอให้เราทั้งหลาย จงรวบรวมพลังกาย พลังใจทั้งหมดที่มีอยู่ออกไปฟันฝ่าคลี่นพายุลมฝนในทะเลทุกข์ เพื่อฉุดช่วยเวไนยสัตว์ที่ยังคงลอยคออยู่ท่ามกลางความมืดมนให้ได้ขึ้นสู่นาวาธรรม มิให้หลงเหลืออยู่แม้แต่คนเดียวก่อนที่เวลาสุดท้ายจะมาถึง
  เวลานี้โลกกำลังหมุนเวียนอยู่ทุกทิวาราตรีเวลาทุกวินาทีกำลังล่วงเลยไปไม่คอยท่าชีวิตแห่งความแก่เฒ่าชราก็กำลังดำเนินเรื่อยๆไปไม่หยุดหย่อนเลยแม้เสี้ยววินาทีประเดี๋ยววันประเดี๋ยวคืน ประเดี๋ยวปีเวลาที่จะอยู่ต่อไปสักกี่วันก็ไม่อาจรู้ได้อีกไม่ช้าก็จะต้องถูกแผ่นดินกลบร่าง บ้างก็ถูกเผาเป็นเถ้าธุลีเป็นอย่างนั้นทุกๆคนไม่มีข้อยกเว้น
  หากท่านใดศึกษา “การกินเจ” จนเข้าใจและเกิดพลังศรัทธาขึ้นแล้วในดวงจิต ขอเชิญลงมือปฏิบัติกิจอันเป็นมหากุศลโดยเลิกกินเลือดเนื้อผู้อื่นเสีย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อประโยชน์สุขต่อตัวท่านเอง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าสืบไป เทอญ...
  หน้าก่อน หน้าก่อน (20/36)       หน้าถัดไป (22/36) หน้าถัดไป

  [ กลับไป อาหารกับสุขภาพ | สารบัญเรื่องพิเศษ ]